Nalazi inspekcije u Dinamu nalažu novu inspekciju!

Hrvatska 19. sij 202316:24 > 16:26
Guliver Images

Obzirom da jedna od predstavki sadrži i navode koji se odnose na možebitno postojanje zapreka za obavljanje poslova članova tijela upravljanja GNK Dinamo propisanih člankom 111. Zakona o sportu te možebitnu neusklađenost općih akata Kluba sa Zakonom o sportu, na navedene okolnosti provest će se inspekcijski nadzor

Nakon poprilično dramatičnog istupa Zdravka Mamića, koji je ponovno ukrao šou svim vijestima u sumornom, zimskom danu, iz sata u sat dolaze neke nove informacije vezane uz rat u Dinamu. Ministarstvo turizma i sporta odgovorilo je na pitanje obavlja li sportska inspekcija nadzor u GNK Dinamo te, ako obavlja, što je predmet nadzora?

“Samostalni sektor sportske inspekcije Ministarstva turizma i sporta zaprimio je u razdoblju od 21. prosinca 2022. do 10. siječnja 2023. više predstavki kojima se ukazuje na možebitne nepravilnosti u radu i postupanju tijela upravljanja GNK Dinamo.

Predstavke kojima se u bitnome se ukazuje kako sjednica Skupštine GNK Dinamo od 12. prosinca 2022. nije održana u skladu s odredbama Statuta i Poslovnika o radu Skupštine te kako zaključci Nadzornog odbora od 22. prosinca 2022. koji se odnose na odluke donesene na spornoj sjednici Skupštine Kluba nisu u skladu s odredbama Statuta Kluba proslijeđene su temeljem članka 17. Zakona o sportskoj inspekciji („Narodne novine“, broj: 86/12, 98/19 i 31/21), a u vezi s člankom 43. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) Gradskom uredu za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Grada Zagreba kao tijelu nadležnom za nadzor nad ispravnošću i zakonitošću sazivanja i održavanja sjednica skupština svih udruga, bez obzira na vrstu djelatnosti koju obavljaju.

Naime, odredbama članka 2. Zakona o sportskoj inspekciji propisano je kako sportska inspekcija provodi inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi Zakona o sportu i temeljem njega donesenih propisa te poduzima mjere i radnje za koje je ovlaštena ovim Zakonom. Budući da pitanje sazivanja i održavanja sjednica skupštine sportskih udruga nije regulirano Zakonom o sportu („Narodne novine“, broj: 141/22), nadzor nad ispravnošću sazivanja i održavanja sjednica skupštine nije u nadležnosti sportske inspekcije.

Obzirom da jedna od predstavki sadrži i navode koji se odnose na možebitno postojanje zapreka za obavljanje poslova članova tijela upravljanja GNK Dinamo propisanih člankom 111. Zakona o sportu te možebitnu neusklađenost općih akata Kluba sa Zakonom o sportu, na navedene okolnosti provest će se inspekcijski nadzor, a podnositelj će u skladu s odredbom članka 11. stavka 4. Zakona o sportskoj inspekciji biti obaviješten o provedenom nadzoru i poduzetim mjerama i radnjama.”

Komentari

Vaš komentar